Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri, dünyada en sık rastlanan kanser türlerinden biridir ve erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise rahim kanseri vakalarından sonra rastlanan yaygın bir kanser çeşididir.

Genel olarak beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıktığı görülse de genetik ve psikolojik faktörler de yine bu kanser türünde önemli bir neden olarak görülmektedir.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bu kanser çeşidinde de yaş önemli bir faktör olup 50 yaşından sonra görülme olasılığı daha fazladır.

Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri, kötü beslenme, enfeksiyon kapma, aile öyküsünde yer alma, tütün ve alkolün etkileri ya da bazı medikal nedenlerden dolayı mide mukozasının bir bölümüne iyi huylu olmayan tümörlerin yerleşerek gelişmesi sonucu meydana gelen bir kanser türüdür. Özellikle ülkemizde son yıllarda görülen kanser çeşitleri arasında ilk sıralarda yer almakta olup son yıllarda tedavi olanaklarındaki artış sayesinde erken teşhis sonucu başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Mide Kanseri Neden Olur? Mide Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?

Mide kanserinin meydana gelmesinde etkili olan nedenler çeşitlilik göstermektedir. Bazen bu nedenlerden biri dahi mide kanserinin meydana gelmesinde etkili olabilirken bazen de birden fazla nedenin bir araya gelmesi halinde mide kanseri vakası görülmektedir.

1-Yaş Faktörü

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de ileri yaşlarda görülme sıklığı oldukça yüksektir. Elde edilen istatistikî verilere göre meydana gelen mide kanseri vakalarından sadece yüzde beşi 55 yaş altındaki kişilerde görülmüştür.

2-Beslenme Alışkanlıkları

Mide kanserinin meydana gelmesinde en önemli paya sahip olan bölüm beslenme alışkanlıklarına aittir. Beslenme alışkanlıklar ülkeden ülkeye fark edebildiği gibi ülke içerisinde bir bölgeden diğer bölgeye göre dahi fark etmektedir. Özellikle coğrafi özellikler sonucu elde edilen tarımsal ya da hayvansal gıdaların içerdiği tuz miktarı ya da bunların saklanmasında kullanılan mineral ve katkı maddeleri de mide kanserinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Mide organı, sindirim sisteminin en önemli elemanı olması nedeniyle sindirim sistemine zarar verebilecek gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek tuz içeren salamura gıdalar, konserveler, işlenmiş gıdalar, kurutulmuş etlerin tüketilmesinde dikkat edilmelidir.

Özellikle taze meyve ve sebze tüketimi mide dostu beslenme davranışı olup mide asidini artıracak asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması mide sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüketilen yiyeceklerin yanında bu yiyeceklerin nasıl tüketildiği de mide sağlığı açısından önem kazanmaktadır. Gıdaların çiğneme süreleri uzun tutularak yemek yeme eylemi olabildiğince sakin ve yavaş olarak gerçekleştirilmelidir. Hızlı yeme alışkanlığı olan kişilerin bu nedenle yeme alışkanlıklarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ketojenik Diyet/Beslenmede Merak Edilenler

3-Tütün ve Alkol Tüketimi

Sigaralarda binlerce çeşit zehirli kimyasalların bulunması nedeniyle her organ için olduğu gibi mide için de zararlı sonuçlara neden olur. Sigara içen bireylerin mide kanseri vakasına yakalanma riski, sigara içmeyenlere göre iki kat daha fazladır. Alkolün kesin olarak mide kanseri ile bir bağlantısı kurulamamış olmasına rağmen sigara ile birlikte tüketimi mide yapısına büyük zarar vermektedir.

4-Genetik Faktörler

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanseri vakalarında da genetik faktörler etkili olabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre mide kanserine yakalanan her on kişiden birinin mide kanserine yakalanma sebebinin genetik faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5-Helicobacter Pylori Enfeksiyonu

Mide kanserine yakalanmaya neden olan bir başka önemli etken ise mideye yerleşen helicobacter pylori bakterisinin neden olduğu enfeksiyondur. Yapılan çalışmalara göre meydana gelen her on mide kanseri vakasının üçünde helicobacter pylori enfeksiyonun etkili olduğu anlaşılmıştır. Ancak helicobacter pylori enfeksiyonun kesin olarak mide kanserine dönüştüğü yönünde net bir veri bulunmamaktadır.

Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mide kanserinin belirtilerine dikkatli bir şekilde hassasiyet gösterilirse mide kanseri şikâyetleri ilk evreden itibaren tespit edilerek kanserin ortadan kaldırılması kolaylıkla söz konusu olabilir.

Bu nedenle sindirim sistemi rahatsızlıkları, hazımsızlık, mide ekşimesi ve yanması gibi belirgin şikâyetlerin varlığı halinde bir uzman doktor kontrolü geçirmekte fayda vardır. Buraya tıklayarak mide ağrısı tedavisi için neler yapılabilir? yazımızı da okuyabilirsiniz.

Mide kanseri tehlikesini bildiren bazı belirtiler şöyle özetlenebilir:

– Mide asidinin yükselmesi,

– Olağandışı miktarda geğirme,

– Midede şişkinlik hissetme,

– Normale oranla daha az yemek yenmesine rağmen tokluk hissinin ortaya çıkması,

– Hazımsızlık,

– Halsizlik,

– Midede kanama meydana gelmesi,

– Midede ağrı hissedilmesi,

– Yutkunmada güçlük,

– Yoğun mide bulantıları ve kusma,

– Sebepsiz kilo kaybıdır.

Bu belirtiler net olarak bir kanserin varlığını ortaya koymasa da şüphe yaratan vücut davranışları olduğu için midenin hekim kontrolünden geçmesi kansere yakalanma risklini ortadan kaldıracaktır. Mide kanserinin ilk evresinde ise dışkıda kan görülmekte olup böyle bir durumun varlığında vakit kaybetmeksizin gerekli tetkikler için doktorunuza görünmeniz sağlığınız için büyük önem taşımaktadır.

Mide Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Mide kanseri teşhisi için öncelikle endoskopi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yönteme göre rahatça esneyebilen bir tüp olan endoskop ağız yoluyla sokularak yemek borusu, mide ve ince bağırsağa kadar olan alanda tüpün ağzında yer alan kamera ile incelemeler yapılmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde doktorunuzun şüphelendiği bir durumun varlığı halinde ilgili bölgeden doku örneği (biyopsi) alınarak bu dokunun incelenmesi ile kanserin varlığı hakkında kanıya ulaşılmaktadır.

Endoskopi yöntemi dışında baryumlu grafi metodu ya da bilgisayarlı tomografi ile mide kanserinin teşhisi gerçekleştirilebilmektedir. Bununla beraber mide kanseri meydana gelmiş ise kanserin boyutu, ne kadar ilerlediği ve diğer organlara sıçrama durumunun tespiti için bilgisayarlı tomografinin yanı sıra manyetik rezonans (MR), PET, ultrason, röntgen gibi görüntüleme cihazları da doktorun rastlamış olduğu anormalliğe göre kullanılabilmektedir.

Mide Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Mide kanseri dört evreden meydana gelir:

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  D Vitamini Eksikliğini Dikkate Alın

Evre I: Kanser hücreleri yeni oluşmaya başlamıştır. Genel olarak özafagus (yemek borusu) ya da mide iç yüzeyinde rastlanır. Henüz yayılım göstermemekle birlikte lenf nodlarında az sayıda görülmesi mümkündür.

Evre II: Kanser hücreleri derinlik göstererek mide duvarında yer alan kas tabakasına doğru genişler. Kanserli hücreler daha fazla lenf nodunda gözlemlenir.

– Evre III: Kanser hücreleri yemek borusunun ya da midenin tamamına ilişkin bir yayılım göstermiş olabilir. Hatta yemek borusu ve mide yakınındaki organlarda da rastlanabilir. Lenf düğümlerinde ufak bir ur olarak görülmesi mümkündür.

– Evre IV: Mide kanseri son evreye ulaştığında artık vücudun tüm bölgelerine yayılım göstermiştir. Vücudun herhangi bir noktasında kanserli hücrelerin görülmesi mümkündür.

Mide Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Kanserin ilerleme durumuna göre farklı tıbbi müdahaleler gerçekleştirilmektedir:

Cerrahi Yöntem

Cerrahi yöntem, mide kanseri tedavisinde başarı şansını yükselten en önemli tedavi yöntemidir. Cerrahi yöntem ile hastanın midesinin bir kısmı ya da tamamının alınması söz konusudur. Midenin tamamının alınması halinde hastaya bağırsağından yeni bir mide yapılarak yemek borusuna bağlanır. Bundan sonra hasta normal yaşantısına herhangi bir eksiklik hissetmeden devam edebilir.

Radyoterapi Yöntemi

Radyasyon tedavisi olarak da adlandırılan bu yöntem ile hasta masa üzerine yatırılarak etrafında dolanan bir cihazdan fırlatılan ışın demetleri ile kanserli hücrelerinden kurtulmaktadır. Radyoterapi yöntemi, mide kanserinin henüz başlangıç evrelerinde kullanılabileceği gibi gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucu vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerini yok etmek için sonradan da uygulanabilir.

Kemoterapi Yöntemi

Kemoterapi yönteminde,  kimyasal ilaç tedavisi ile kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanır. Kemoterapi ilaçları, vücudun tamamında etki göstererek vücudun herhangi bir noktasında kalmış olabilecek kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kemoterapi tedavisi de radyoterapi tedavisinde olduğu gibi gerek ameliyat öncesi gerekse de ameliyat sonrası uygulanabilir.

Ameliyattan önce uygulanan kemoterapi tedavisi ile kanser hücrelerinin küçültülerek cerrahi müdahalenin başarı şansının artırılması hedeflenirken, ameliyattan sonra uygulanan kemoterapi ile vücutta kalmış olan kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması amaçlanır.

Mide Kanserinden Korunmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Mide kanserinin meydana gelmesindeki en önemli etken beslenme alışkanlıklarımızdır. Alınan gıdalar ve bunların tüketilme tarzları mide kanserinden korunmada önemli rol oynamaktadır.

Özellikle yemek kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarından biri olan mangalda pişirilen etin mide için zararları oldukça fazladır. Tütsülenmiş gıdalar, konserve besinler, sıcak içeceklerin çok sıcak olarak tüketilmesi, çiğ et tüketimi, tuz oranı yüksek gıdalar, sigara ve alkol tüketimi, yüksek hava kirliliği, kalitesiz su tüketimi, stresli yaşam ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin yetersiz alınması gibi davranışlar mide sağlığını olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdendir. Mide kanserinden korunmak için mide sağlığını tehdit eden davranışların terk edilmesi gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Boyun Fıtığı Nedir? Tedavisi Nasıl Olur? başlıklı makalemizde boyun fıtığı ve boyun fıtığı tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap